Energetikai tanúsítvány
Szigetszentmiklós
ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY FŐOLDAL AZ ENERGETIKAI BESOROLÁSRÓL ÁRAK TUDNIVALÓK A TANÚSÍTÁSRÓL RENDELÉS, ELÉRHETŐSÉG

Általános információk a tanúsítással kapcsolatban

Az energetikai tanúsítvány elkészíttetése a tulajdonos feladata az alábbi esetben:
  • Új építés esetén a használatbavételi engedélyhez
  • meglévő ingatlan eladása esetén
  • bérbeadás esetén

A minősítési skála a tanúsítványban

Az adásvételi szerződésnek tartalmaznia kell

A 176/2008 Korm. rendelet kimondja, hogy az adásvételi szerződésben szerepeltetni kell az alábbi tartalomnak megfelelő nyilatkozatot:

"Az e rendelet hatálya alá tartozó épületnek vagy önálló rendeltetési egységnek ellenérték fejében történő tulajdon-átruházása vagy bérbeadása tárgyában - a (4) bekezdésben meghatározottak kivételével - készült szerződés tartalmazza

  1. annak rögzítését, hogy e rendelet rendelkezései szerint kell-e tanúsítványt készíteni;
  2. a tanúsítvány azonosító számát, és
  3. a vevő vagy bérlő nyilatkozatát arról, hogy az azonosító kód szerinti tanúsítványt vagy annak másolatát az eladótól vagy a bérbeadótól átvette."

A tanúsítvány szerepe a földhivatali bejegyzés során

Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvényben kerül felsorolásra, hogy mit kell tartalmaznia egy adásvételi szerződésnek ahhoz, hogy a tulajdonjog átírásra kerülhessen. (Részletesebben a 32. §-ban) Az energiatanúsítvány nem szerepel ezek között, így a földhivatal nem kéri és nem is kérheti be azt. Azonban ellenőrizhetik, hogy a szerződésben fel van-e tüntetve "HET" azonosító kód, illetve hogy ez a szám szerepel-e a központi nyilvántartásban (e nélkül már nem adható ki hiteles tanúsítvány).

Hány példányban készül?

Általánosan két példányban állítjuk ki a dokumentumot. További példányok kiállítása díjmentes, csak kérnie kell megrendeléskor.  A digitális változatot 10 évig őrizzük meg.

Nem kell tanúsítványt készíteni

Tervrajzok szükségesek-e?

Nem szükségesek, a felmérés díját tartalmazzák áraink. Ha azonban megvannak az eredeti tervrajzok az épületről, kérjük, mindenképp jelezzék, ezek ugyanis jelentős mértékben segítik munkánkat. Az ingatlan azonosító adataira lesz mindenképp szükség: pontos cím, helyrajzi szám.

Hogyan ellenőrizhető a tanúsítvány hitelessége?

Az e-építés adatbázisában megkereshetjük a tanúsítványt az összefoglaló lapon lévő azonosító sorszám (HET kód), vagy helyrajzi szám alapján. Az adatok egy része nyilvános, bárki megtekintheti őket: energetikai besorolás, a tanúsító neve, jogosultsági száma.

Ki készítheti el?

Tanúsítói jogosultsággal rendelkező mérnökök, akik az építész vagy mérnök kamarai névjegyzékben szerepelnek. A 244/2006. (XII. 5.) kormányrendelet a szakmagyakorlásról pontosítja a kritériumokat.

Tanúsítvány használatbavételi engedélyhez

Új épület építésekor a használatbavételi engedély megadását követően kötelező energetikai tanúsítványt készíttetni a határozat jogerőre emelkedését követő 90 napon belül. Ilyen esetekben a számítások a kiviteli/engedélyezési tervek alapján készülnek.